Kool
   Teated ja päevakava
   Koolist
   Koolipere
   Kiidame!
   Hoolekogu
   Dokumendid
   Küsitlused
   Projektid
      Arhiiv
   Galerii
   Kasulikud lingid
   Vabad ametikohad
Õpilasele
Lapsevanemale
 
Õnnitleme
Homme
 Markus Heinpaju
Ülehomme
 Jekaterina Bolonenkova
 
Serverit teenindab EENet
 

Varasemad projektid:

* 2016/2017 õa. Sõmeru Põhikooli KIK programmid, MTÜ Ökokratt Puhta vee teemaparki:

I kooliaste

Kogemuslik ajaloo läbimäng  - 1a kl  õp. Ave Kiiver ja 1b kl õp. Kristel Viira

Puud pargis ja metsas nuhvliga - 2. kl õp. Reine Anton

Puud pargis ja metsas nuhvliga - 3a kl õp. Merike Sõmermaa ja 3b kl õp. Kairi Peil

II kooliaste

Mõõdetav loodus - 4a kl õp. Anne Metsaru

Avasta ja määra nuhvliga - 4b kl õp. Airi Kruusimäe

Taastuvenergia väikelahendused - 5.kl õp. Taimi Randalainen

Jahitarga retk metsa - 6.kl õp.Taimi Randalainen

III kooliaste - õp. Niina Kuldkepp      

Selgroogsete loomade tunnused - 7.kl           

Külaskäik putukate maailma ja meemeistri juurde (selgrootud loomad) - 8.kl

Põhjavee teke ja geoloogia. Pandivere kõrgustikul nuhvliga - 9.kl      


* Noortekohtumised "Koos on huvitav! Вместе интересно!"

 26 Tapa ja Sõmeru kooli aktiivset noort

Toimumiskohad: 1. juuni – 5. juuni 2017 Karepa

29. september Sõmeru, Rakvere

30. september Sõmeru, Rakvere

1. oktoober Toolse, Kunda, Karepa

2. oktoober Tapa

Sellel projektil on mitemeid eesmärke:

Viiakse kokku erineva kultuuritaustaga noored, kes saavad uusi tutvusi, suhtlevad nendest erineva kultuuritaustaga noortega, õpivad planeerima ja veeetma oma aega kasulikult, muutuvad veelgi aktiivsemateks ja kodanikuna vastutustundlikumaks.

Noorte aktiivne osalemine projektis. Noored ise tulevad välja ideeedega, planeerivad, suhtlevad, sõlmivad kokkuleppeid, viivad projekti raames läbi üritusi, et siis saavad eluks vajalikke kogemusi. Ning lisaks sellele saavad kogemusi ja innustuvad uute kaalukate projektide elluviimiseks.

Pöörata noorte tähelepanu ökoloogilistele teemadele, keskkonna teemadele. Üheks arutluse teemaks, projekti käigus, on küsimus „Millega me saame teistele kasulikud olla?”. Sellepärast on ka üheks ülesandeks pöörata tähelepanu kodututele loomadele (kuidas peatada selliste loomade juurde tekkimist, millist abi saame anda koduloomade varjupaikadele?) 

http://noored.ee/telepurk/1496677438/Noortekohtumised-Koos-on-huvitav-

https://www.facebook.com/groups/1868527463413951/

Programmi eestvedajaks on SA Archimedese noorteagentuur, kes toetab koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevuste kaudu, jagab projektitoetusi  ning tegeleb projektide järelvalve ja analüüsiga.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning  Eesti Noorsootöö Keskuse toel. 


* 2015/2016 õa KIK projektid:
Keskonnaamet " Jääaja kingitus" Viitna looduskaitse alal 7. ja 9.kl
RMK Sagadi looduskool "Päkeseretk põlismetsa, fotosüntees on elu alus" 8.kl
RMK Sagadi looduskool "Kuidas meie metsale, nii mets meile" 3a, 3b, 2a, 2b,1.kl, 4.kl, 5.kl ja 6.kl

* Noortekohtumised „Kultuuri mosaiik” 

Молодёжный проект "Культурная мозаика"

22. jaanuar – 23. jaanuar 2016 Tapa

31. märts – 3. aprill 2016 Peipsi

3. juuni – 6. juuni 2016 Setumaa

 

Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3-6 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.

Kohtumise eesmärgid: Soovisime tutvuda erinevate Eestis elavate rahvuste kultuuri ja loominguga. Külastasime Peipsiäärseid külasid ja tutvusime vanausulistega. Külastasime ka Setomaad ja tutvusime põgusalt nende kultuuriga. Mõnede Eesti venelate kommete ja ka eestlaste tavade tutvustus.

Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Kuna noortekohtumisel tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega (nii ajaloo kui ka tänapäevaga) ning teineteist paremini tundma ja mõistma õppida.

Partneriteks Tapa Vene Põhikooli 12 noort koos juhendaja Irina Piksariga.

Meie koolist osalesid 12 õpilast vanuses 12-16 aastat.

Programmi eestvedajaks on SA Archimedese noorteagentuur, kes toetab koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevuste kaudu, jagab projektitoetusi  ning tegeleb projektide järelvalve ja analüüsiga.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning  Eesti Noorsootöö Keskuse toel. 

 

Video telepurgis http://noored.ee/telepurk/1464008341/-2016-

Video kokkusaamisest https://www.youtube.com/watch?v=3np1mYTW8L0&feature=youtu.be

FB lehekülg https://www.facebook.com/groups/1653300048258452/


* Noortekohtumised „Noored tervisliku eluviisi poolt!” 

Karepal 19. august- 23. august 2015

Молодёжный проект "Молодёжь за здоровый образ жизни"

 

Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noortegruppide koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise ning mille põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine (3-6 päeva) ja noorte poolt valitud teemaprogrammi elluviimine.

Partneriteks Tapa Vene Põhikooli 12 noort koos juhendaja Irina Piksariga.

Meie koolist osalesid 12 õpilast vanuses 12-16 aastat.

Programmi eestvedajaks on SA Archimedese noorteagentuur, kes toetab koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevuste kaudu, jagab projektitoetusi  ning tegeleb projektide järelvalve ja analüüsiga.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning  Eesti Noorsootöö Keskuse toel. 

 

Projekti FB lehekülg  https://www.facebook.com/groups/849178271802102/

* Comenius projekt "Let`s play together like grandpa". Partnerid: Primary School Fram Sloveeniast, Zespol Placowek Oswiatowych Gimnazjum w Morawicy Poolast, Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha Portugalist ja Groupe scolaire Arnould Clausse Belgiast.

"Mängime koos nagu vanaisa!"

See oli rahvusvaheline koolide koostööprojekt Euroopa Liidu "Elukestva õppe" Comenius programmi raames, kus meie koostööpartnerid olid Belgia, Portugali, Sloveenia ja Poola koolid.

Projektiga taheti pakkuda lastele võimalusi avastada koosmängimise võlu passiivse telerivaatamise või üksinda arvutis ajaviitmise asemel. Sooviti samuti tihendada põlvkondadevahelisi suhteid ning arendada koostöövalmidust.

Projekti koduleht asub aadressil: http://letsplaytogetherlikegrandpa.weebly.com

Nordplus Junior. "Professionaalse arengu õpitoad õpetajaile - heade kogemuste vahetamine" / "Professional Development Workshops (PDW) for Teachers - Sharing good practice".  Partnerid Island ja Läti. Esimene projektikohtumine toimus Sõmeru Põhikoolis 2009 oktoobris.
Projekti tegemistega saab kursis olla järgmisel aadressil: http://www.professionalteachers.weebly.com/

eTwinning projekt "Halloween in my country".  Partnerid: Scoala cu Clasele Rumeeniast, Plato Academy - Athena Hellenic schools Kreekast, 50.Yil Dedeman Ilkögretim Okulu Türgist

eTwinning projektile "Halloween in my country" omistati 8.oktoobril 2011.a Euroopa kvaliteedimärk. 

Osales 1. klass, juhendavad õpetajad Kairi Peil ja Tiina Erala.

"Tere, kevad!" - kogu Eestit hõlmav internetipõhine loodusvaatluste projekt.
Eesmärk: Looduse parem tundmaõppimine kevadiste loodusvaatluste kaudu. Osales 1. klass. Juhendaja õp. Kairi Peil.

Comenius 1. "Jussikese 7 sõpra/ Johnny´s 7 friends. Puppet Theatre in suitcase" - partnerid Leedu, Island, Türgi, Portugal, Itaalia.
Vt. projekti kirjeldust Projekti kirjeldus

Projekti blogi saab vaadata: http://johnnys7friends.blogspot.com/

* Euroopa Noored. "Õpilasesinduste infopäev VUPSS põhikoolidele". Osalesid Vasta, Uhtna, Põlula, Sonda ja Sõmeru Põhikooli õpilasesinduste liikmed. 

* eTwinning. "Play and learn - computers and knowledge" Partneriks Bulgaaria kool SOY Bratia Kanazirevi-grad Razlog. Osales 7.b klass õp.Tiina Erala juhendamisel. Projekti auhinnati Euroopa kvaliteedimärgiga.

7.b klassi esitlus internetis:
http://www.slideshare.net/kaksiktiina/slideshows

Meie eTwinning projektipartnerid Bulgaariast esitlevad:
http://www.slideshare.net/kaksiktiina/bulgarian-etwinning-partners-presentation 

* eTwinning. "Different cultures magazine" tegi koostööd 22 partneriga. Osales 4. klass õpetaja Raili Peil juhendamisel.

Projekti tegemistega saab kursis olla järgmistel aadressidel:

Twinspace: http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=34849

Twinblog: http://twinblog.etwinning.net/10108 

* eTwinning. "Bags of Memories" tegi koostööd 12 partneriga. Osales 3. klass õpetaja Kairi Peil juhendamisel.
Projekti käigus pildistatakse oma maad tutvustavat nn.suveniirikotti, mille sisuks on ausambad, kuulsad inimesed, traditsioonid, rahvustoidud, kirjandus jne. Pildid saadteakse projektipartneritele.
Projekti tegemistega saab kursis olla eTwinningu portaalis www.etwinning.net (otsingusse sisestada projekti nimetus).

eTwinning. Sõpruskoolid Euroopas projekt: "Mutual Understanding". Partner Poola kool Zespol Szkol Sportowych. Eesmärgid: Anda õpilastele võimalusi praktiliseks inglise keele kasutamiseks suhtlemisel eakaaslastega Euroopas. Õppida tundma partnerite maa ajalugu, geograafiat, traditsioone, tavasid, kirjandust ja muusikat. Osalesid 8.klassi õpilased. Juhendaja õp.Raili Peil. Projekti blogi saab vaadata:
http://etwinning-mutualunderstanding.blogspot.com

eTwinning. Sõpruskoolid Euroopas projekt: "Letters to Friends". Partner Inglismaa kool The Oaks Referral Unit. Eesmärk: Kasvatada õpilastes austust omaenda ja teiste rahvaste kultuuri ja uskumuste vastu. Laiendada õpilaste sõnavara, kasutades uute sõnade tähendust ja hääldust. Osalesid 1.klassi õpilased. Juhendaja õp.Tiina Erala. Projekti blogi saab vaadata:
http://letterstofriends-estonia.blogspot.com/
Projekt sai rahvusliku kvaliteedimärgi ja jõudis Eesti 10 parima eTwinning projekti hulka.

"Tere, kevad!" - kogu Eestit hõlmav internetipõhine loodusvaatluste projekt. Eesmärk: Looduse parem tundmaõppimine kevadiste loodusvaatluste kaudu. Osalesid 2. ja 4.b klass. Juhendajad õp. Kairi Peil ja Taimi Randalainen. Vaadake projekti tegemis-toimetamisi kodulehelt aadressil:
http://tere.kevad.edu.ee/2008/ 

* Comenius 1. "Suve- ja talvetraditsioonid. Kultuuride lähenemine" - projekt kestis 3 aastat. Eesmärk: teadvustada õpilastele nende oma rahvuskultuuri, samal ajal jagada teadmisi ühisest Euroopa kultuuripärandist. Rahastas Socratese programm Comenius 1. Partnerid Rootsi, Soome, Itaalia, Läti, Leedu.
Vt. Projekti käigus valminud Suveraamatu käsikiri
Suve- ja talvetraditsioonid slaidiprogramm EXPRO 2006 

* Rahvusvaheline Loodusvaatluste projekt (Naturewatch Baltic). Eesmärk: õpilaste loodusetundmise tõstmine. Rannikuvaatlustel Karepal osalesid 6. ja 7.klassi õpilased. Osaletud on õpetajate seminaridel ja keskkonnalaagrites. Rahastab Eestimaa Looduse Fond. Juhendajad õp. Niina Kuldkepp ja Taimi Randalainen.

eTwinning. Sõpruskoolid Euroopas projekt: "eTwins in North and South". Eesmärk: laiendada seniseid õppimise ja õpetamise piire, kasutades internetipõhist partnerlust Euroopa koolide vahel. Partnerid Kreeka ja Portugal. Osalesid 5. ja 7.klassi õpilased. Juhendaja õp.Tiina Erala. Projektitöö käigus valmis e-ajakiri :
http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/Glad_to_know_you/index.php
Projekt sai rahvusliku kvaliteedimärgi ja jõudis Eesti 10 parima eTwinning projekti hulka.

Nordplus Neighbour "Hariduse kvaliteet" kestus 3 aastat. Eesmärk: kvaliteedisüsteemi väljatöötamine ja rakendamine kooliarendusse. Partnerid Rootsi, Soome, Venemaa, Läti, Leedu. Osalesid kooli juhtkond ja õpetajad. Rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Projekti käigus valminud kooliarenduse kvaliteedi süsteemi materjale saab lugeda:
http://www.nordplusqualityschool.se

 
 
2006 Sõmeru Põhikool, reg. nr 75013664 , Kooli 4, 44305 Sõmeru, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa, tel: 3220647; 55510190, e-post: koolsomeru.edu.ee