Koolielu

Hoolekogu


Sõmeru Põhikooli hoolekogu koosseis (Rakvere VV 18.12.2019 korraldus nr 510). Muudetud (Rakvere VV 09.12.2020 korraldus nr 515).

 Kaili Õunapuu-Seidelberg  vanemate esindaja, hoolekogu esimees
 Toomas Laos  vanemate esindaja
 Imbi Mänd  vilistlaste esindaja
Reine Anton  õppenõukogu esindaja
 Melinda Holm  õpilasesinduse poolt nimetatud esindaja
Juta Valvik  kooli toetava organisatsiooni esindaja
 Peep Vassiljev  koolipidaja esindaja

Hoolekogu koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
18.09.2023 Direktori ülevaade eelmisest õppeaastast. Kooli arengukava muutmine. Koolivaheaegade mutmine 2023/2024 õppeaastal.
11.12.2023 Arvamuse andmine Sõmeru Põhikooli 2024. aasta eelarveprojektile. Arvamuse andmine Sõmeru Põhikooli arengukavale aastateks 2024 - 2030.
06.02.2024 Arvamuse andmine Rakvere Vallavolikogu otsusele nr 128 "Rakvere valla haridusasutuste ümberkorraldamine".
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Hoolekogu koosolekud 2018/2019 - 2022/2023 õppeaasta.

Toimumise aeg Päevakord
04.02.2019 Ülevaade koolielust. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine. Kooli kodukorra, sisehindamise korra, õppekava lisa "Õpilaste hindamise kord" muutmine.
13.01.2020 Kooli kodukorra, õppekava üldosa, õppekava lisade "Õpilaste hindamise kord", "Loovtöö koostamise juhend" ja "HEV õpilase arengut toetavate meetmete rakendamine" muutmine. Ülevaade koolielust, kooli 2020.aasta eelarve rõhuasetustest, kooliruumide rendihindadest.
12.10.2020 2021.aasta eelarve. 2020/2021 õppeaasta tegevused ja plaanid. Ülevaade kevadisest distantsõppest ning õpilaste ja lapsevanemate rahuloluküsitlustest. Haridusprogramm "Ettevõtlik kool" ning võrgustik "Liikuma kutsuv kool". Kohapeal algatatud küsimused.
18.01.2021 Dokumendile "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" arvamuse andmine. Dokumendi "Sõmeru Põhikooli õppekava" muudatustele arvamuse andmine. Dokumendile "Kooli kodukord" muudatustele arvamuse andmine.
10.05.2021 Rakvere Vallavalitsuse dokumendi eelnõule "Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" arvamuse andmine. Direktori ülevaade distantsõppest ja õppeaasta lõpetamisest. Kohapeal algatatud küsimused.
24.08.2021 Ülevaade õppeaasta algusega seotud tegevustest. Kohapeal algatatud küsimused.
26.10.2021 Sõmeru Põhikooli 2022.aasta eelarveprojekt. 25.02 ja 13.06 koolipäevade korraldus. Õpetajate ettepanek tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse õppeainete ühildamiseks. Informatsiooni jagamine Erasmus+ rahvusvahelise keskkonnaalase koostööprojekti kohta. Kohapeal algatatud küsimused.
17.05.2022 Sõmeru Põhikooli õppekava üldosa muutmine. Sõmeru Põhikooli õppekava Lisa 3 "Õpilaste hindamise kord" muutmine. "Avaliku konkursi läbivimise kord Sõmeru Põhikooli õpetajate, tugispetsialiside ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks." Sõmeru Põhikooli palgajuhend. Personali värbamine ning alustava töötaja toetamine. Kohapeal algatatud küsimused. 

11.01.2023

Direktori ülevaade käesoleva õppeaasta I poolel toimunust. Arvamuse andmine Sõmeru Põhikooli 2023. aasta eelarveprojektile.

 

Sõmeru Põhikooli hoolekogu koosseis (Rakvere VV 18.12.2019 korraldus nr 510). Muudetud (Rakvere VV 09.12.2020 korraldus nr 515).

Hoolekogu koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
18.09.2023 Direktori ülevaade eelmisest õppeaastast. Kooli arengukava muutmine. Koolivaheaegade mutmine 2023/2024 õppeaastal.
11.12.2023 Arvamuse andmine Sõmeru Põhikooli 2024. aasta eelarveprojektile. Arvamuse andmine Sõmeru Põhikooli arengukavale aastateks 2024 - 2030.
06.02.2024 Arvamuse andmine Rakvere Vallavolikogu otsusele nr 128 "Rakvere valla haridusasutuste ümberkorraldamine".
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Hoolekogu koosolekud 2018/2019 - 2022/2023 õppeaasta.

Toimumise aeg Päevakord
04.02.2019 Ülevaade koolielust. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine. Kooli kodukorra, sisehindamise korra, õppekava lisa "Õpilaste hindamise kord" muutmine.
13.01.2020 Kooli kodukorra, õppekava üldosa, õppekava lisade "Õpilaste hindamise kord", "Loovtöö koostamise juhend" ja "HEV õpilase arengut toetavate meetmete rakendamine" muutmine. Ülevaade koolielust, kooli 2020.aasta eelarve rõhuasetustest, kooliruumide rendihindadest.
12.10.2020 2021.aasta eelarve. 2020/2021 õppeaasta tegevused ja plaanid. Ülevaade kevadisest distantsõppest ning õpilaste ja lapsevanemate rahuloluküsitlustest. Haridusprogramm "Ettevõtlik kool" ning võrgustik "Liikuma kutsuv kool". Kohapeal algatatud küsimused.
18.01.2021 Dokumendile "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" arvamuse andmine. Dokumendi "Sõmeru Põhikooli õppekava" muudatustele arvamuse andmine. Dokumendile "Kooli kodukord" muudatustele arvamuse andmine.
10.05.2021 Rakvere Vallavalitsuse dokumendi eelnõule "Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" arvamuse andmine. Direktori ülevaade distantsõppest ja õppeaasta lõpetamisest. Kohapeal algatatud küsimused.
24.08.2021 Ülevaade õppeaasta algusega seotud tegevustest. Kohapeal algatatud küsimused.
26.10.2021 Sõmeru Põhikooli 2022.aasta eelarveprojekt. 25.02 ja 13.06 koolipäevade korraldus. Õpetajate ettepanek tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse õppeainete ühildamiseks. Informatsiooni jagamine Erasmus+ rahvusvahelise keskkonnaalase koostööprojekti kohta. Kohapeal algatatud küsimused.
17.05.2022 Sõmeru Põhikooli õppekava üldosa muutmine. Sõmeru Põhikooli õppekava Lisa 3 "Õpilaste hindamise kord" muutmine. "Avaliku konkursi läbivimise kord Sõmeru Põhikooli õpetajate, tugispetsialiside ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks." Sõmeru Põhikooli palgajuhend. Personali värbamine ning alustava töötaja toetamine. Kohapeal algatatud küsimused. 

11.01.2023

Direktori ülevaade käesoleva õppeaasta I poolel toimunust. Arvamuse andmine Sõmeru Põhikooli 2023. aasta eelarveprojektile.

 

 Kaili Õunapuu-Seidelberg  vanemate esindaja, hoolekogu esimees
 Toomas Laos  vanemate esindaja
 Imbi Mänd  vilistlaste esindaja
Reine Anton  õppenõukogu esindaja
 Melinda Holm  õpilasesinduse poolt nimetatud esindaja
Juta Valvik  kooli toetava organisatsiooni esindaja
 Peep Vassiljev  koolipidaja esindaja