Meie koolist

Põhiväärtused


Kooli põhiväärtused:

  • Ametitarkus – oleme oma ala professionaalid ja väärtustame meeskondlikku mõtteviisi. Aitame õpilastel leida parimad arengusuunad ja eneseteostusvõimalused.
  • Arenev – oleme valmis oma töö tulemuslikkust märkama, teostatut analüüsima, leidma teid edasiseks arenguks, püüdma järjest paremini.
  • Koostöö – oleme õppiv, arenev, sõbralik, abivalmis, teotahteline ja uuendustele avatud. Hoolime üksteisest ja meid ümbritsevast keskkonnast.
  • Turvalisus – oleme väike kool soodsas asukohas, ohutu koolitee ja hoolivate töötajatega.
  • Usaldusväärsus – oleme ausad ja võtame endale vastutuse kooli hea maine ning vastastikku lugupidavate suhete eest. Usaldusväärsuse aluseks on stabiilsus, väljakujunenud traditsioonid ja pidev areng.

Kooli põhiväärtused:

  • Ametitarkus – oleme oma ala professionaalid ja väärtustame meeskondlikku mõtteviisi. Aitame õpilastel leida parimad arengusuunad ja eneseteostusvõimalused.
  • Arenev – oleme valmis oma töö tulemuslikkust märkama, teostatut analüüsima, leidma teid edasiseks arenguks, püüdma järjest paremini.
  • Koostöö – oleme õppiv, arenev, sõbralik, abivalmis, teotahteline ja uuendustele avatud. Hoolime üksteisest ja meid ümbritsevast keskkonnast.
  • Turvalisus – oleme väike kool soodsas asukohas, ohutu koolitee ja hoolivate töötajatega.
  • Usaldusväärsus – oleme ausad ja võtame endale vastutuse kooli hea maine ning vastastikku lugupidavate suhete eest. Usaldusväärsuse aluseks on stabiilsus, väljakujunenud traditsioonid ja pidev areng.