Huviringid


 

HUVIRINGIDE TUNNIPLAAN 2021/2022

Ringijuht Ring  Ringi toimumise aeg
1. Janika Bobõlski 5. - 9. kl. Tütarl.ansambel E 14.45 - 15.30 8.t.
    1. - 4. kl
Mudilaskoor 
T 12.55 - 13.40 6.t.
    Poisteansambel, solistid T 13.50 - 14.35 7.t.
    1. - 4. kl. Tütarl.ansambel R 12.00 - 12.45 5.t.
    Solistid R 12.55 - 13.40 6.t.
2. Aili Pung 3. - 4. kl Rahvatants (tüdrukud ja poisid) N 12.55 - 13.40 6.t.
    3. kl
Rahvatants (poisid)
R 12.00 - 12.45 5.t.
    Pallimängud (algklassid) T 12.55 - 13.40 6.t.
    Pallimängud (algklassid) R 12.55 - 13.40 6.t.
3. Johan Utt Käsipall ST* E 15.45 - 17.00  
    Käsipall ST* T 15.45 - 17.00  
    Käsipall VT* N 15.45 - 17.00  
    Käsipall VT* N 12.50 - 13.35  
    Käsipall VT* R 12.00 - 12.45 5.t.
4. Olev Mäe  Kitarriõpe E 15.00 - 16.30  
5. Harry Metsaru 1. - 4. kl
Korvpall
K 13.50 - 14.50 7.t.

*ST - suured tüdrukud

*VT - väikesed tüdrukud

 

HUVIRINGIDE TUNNIPLAAN 2021/2022

*ST - suured tüdrukud

*VT - väikesed tüdrukud

Ringijuht Ring  Ringi toimumise aeg
1. Janika Bobõlski 5. - 9. kl. Tütarl.ansambel E 14.45 - 15.30 8.t.
    1. - 4. kl
Mudilaskoor 
T 12.55 - 13.40 6.t.
    Poisteansambel, solistid T 13.50 - 14.35 7.t.
    1. - 4. kl. Tütarl.ansambel R 12.00 - 12.45 5.t.
    Solistid R 12.55 - 13.40 6.t.
2. Aili Pung 3. - 4. kl Rahvatants (tüdrukud ja poisid) N 12.55 - 13.40 6.t.
    3. kl
Rahvatants (poisid)
R 12.00 - 12.45 5.t.
    Pallimängud (algklassid) T 12.55 - 13.40 6.t.
    Pallimängud (algklassid) R 12.55 - 13.40 6.t.
3. Johan Utt Käsipall ST* E 15.45 - 17.00  
    Käsipall ST* T 15.45 - 17.00  
    Käsipall VT* N 15.45 - 17.00  
    Käsipall VT* N 12.50 - 13.35  
    Käsipall VT* R 12.00 - 12.45 5.t.
4. Olev Mäe  Kitarriõpe E 15.00 - 16.30  
5. Harry Metsaru 1. - 4. kl
Korvpall
K 13.50 - 14.50 7.t.