Järelevalve

Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab

Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18 Tartu 50088

e-posti aadress: hm [at] hm.ee

telefon: 735 0222