Koolielu

Hoolekogu

Hoolekogu töökord

Hoolekogu koosseis:

 Kaili Õunapuu-Seidelberg  vanemate esindaja
 Evi Torm  vanemate esindaja
 Imbi Mänd  vilistlaste esindaja
 Kadri Mark  õppenõukogu esindaja
 Kaida Laks  õpilaste esindaja
 Kaire Smirnova  kooli toetava organisatsiooni esindaja
 Toivo Murakas  koolipidaja esindaja
Hoolekogu koosolekud
Kuupäev Päevakord Otsused
03.10.2018 Sõmeru Põhikooli  põhimääruse muudatuste kooskõlastamine

Kooskõlastada Sõmeru Põhikooli põhimääruse muudatused.