Koolielu

Hoolekogu

Hoolekogu töökord

Hoolekogu koosseis:

 Astrid Meldre  hoolekogu esimees
 Evi Torm  lapsevanemate esindaja
 Reine Anton  õpetajate esindaja
   vallavaitsuse esindaja
 Peeter Kalda  valla volikogu esindaja
 Imbi Mänd  lastevanemate esindaja