Õppenõukogu


2020/2021 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
04.12.2020 Õppekava lisa 5 "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" arutelu ja kinnitamine. Õppekava üldosa täiendamine distantsõppe korraldamise põhimõtetega. Kodukorra täiendamine koroonaviiruse tõkestamise meetmetega. Muud küsimused: ülevaade õpirännetest; õppetöö korraldamine 51. ja 52. õppenädalal.
16.03.2021 Õppekava lisa 5 "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" muutmine. Muud küsimused: ülevaade distantsõppest; distantsõppe korralduslikud küsimused.
08.06.2021 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Info ja muud küsimused: loovtööde kaitsmise uue tähtaja kooskõlastamine.
10.06.2021 Täiendava õppetöö sooritamine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine. Info ja muud küsimused: lõpuaktuse korraldus. 
22.06.2021 Kokkuvõte täiendava õppetöö õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, klassikursuse kordama jätmine. 
27.08.2021 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö aruanne. 2021/2022 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Õppenõukogu 08.06.2021 otsuse 2.4.1 muutmine. Info ja jooksvad küsimused: HTM-i juhised haridus- ja noorteasutustele 2021/22 õppeaasta sügisel, kooli alguse ja õppeaastaga seotud korralduslik info.

2019/2020 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.01.2020 Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õppekava üldosa, õppekava lisad: õpilaste hindamise kord, loovtöö koostamise juhend, HEV õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamine), kokkuvõte I trimestri õpitulemustest, ülevaade 2020 eelarveplaanidest, Sõmeru PK töötajate tunnustusüsteemi täiendamine.
05.05.2020 Ülevaade distantsõppest. Alatest 18. maist kontaktõppe korraldamine, kokkuvõtvate hinnete märkimine, õppeperioodi lõpetamine. Õppetöö korralduslikud otsused (hindamine, kokkuvõtvad hinded). Õpilaste tunnustamine.
21.05.2020 Ülevaade töötajate, õpilaste ja vanemate tagasisideküsitlustest. Ülevaade kontaktõppest ja distantsõppest. Kokkuvõtvad hinded ja täiendava õppetöö periood.
09.06.2020 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine.
11.06.2020 Täiendav õppetöö.
18.06.2020 Täiendav õppetöö ja põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine.
26.08.2020 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö aruanne, sotsiaalpedagoogi tööaruanne. 2020/2021 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Ettevõtliku kooli standard, hõbetaseme taotlemine.

2018/2019 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.10.2018 Sõmeru Põhikooli põhimääruse muudatuste kooskõlastamine
03.01.2019 10.00 Arengukava täitmise analüüs. Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õpilaste hindamise kord jms)
06.06.2019 13.00 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine.
17.06.2019 12.00 Põhikooli lõpetamine, lõpetajate tunnustamine. Täiendava õppetöö ja korduseksamite sooritamine.
27.08.2019 9.30 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani analüüs.   2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine.

 

2020/2021 õppeaasta koosolekud

2019/2020 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.01.2020 Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õppekava üldosa, õppekava lisad: õpilaste hindamise kord, loovtöö koostamise juhend, HEV õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamine), kokkuvõte I trimestri õpitulemustest, ülevaade 2020 eelarveplaanidest, Sõmeru PK töötajate tunnustusüsteemi täiendamine.
05.05.2020 Ülevaade distantsõppest. Alatest 18. maist kontaktõppe korraldamine, kokkuvõtvate hinnete märkimine, õppeperioodi lõpetamine. Õppetöö korralduslikud otsused (hindamine, kokkuvõtvad hinded). Õpilaste tunnustamine.
21.05.2020 Ülevaade töötajate, õpilaste ja vanemate tagasisideküsitlustest. Ülevaade kontaktõppest ja distantsõppest. Kokkuvõtvad hinded ja täiendava õppetöö periood.
09.06.2020 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine.
11.06.2020 Täiendav õppetöö.
18.06.2020 Täiendav õppetöö ja põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine.
26.08.2020 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö aruanne, sotsiaalpedagoogi tööaruanne. 2020/2021 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Ettevõtliku kooli standard, hõbetaseme taotlemine.

2018/2019 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.10.2018 Sõmeru Põhikooli põhimääruse muudatuste kooskõlastamine
03.01.2019 10.00 Arengukava täitmise analüüs. Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õpilaste hindamise kord jms)
06.06.2019 13.00 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine.
17.06.2019 12.00 Põhikooli lõpetamine, lõpetajate tunnustamine. Täiendava õppetöö ja korduseksamite sooritamine.
27.08.2019 9.30 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani analüüs.   2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine.

 

Toimumise aeg Päevakorras
04.12.2020 Õppekava lisa 5 "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" arutelu ja kinnitamine. Õppekava üldosa täiendamine distantsõppe korraldamise põhimõtetega. Kodukorra täiendamine koroonaviiruse tõkestamise meetmetega. Muud küsimused: ülevaade õpirännetest; õppetöö korraldamine 51. ja 52. õppenädalal.
16.03.2021 Õppekava lisa 5 "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" muutmine. Muud küsimused: ülevaade distantsõppest; distantsõppe korralduslikud küsimused.
08.06.2021 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Info ja muud küsimused: loovtööde kaitsmise uue tähtaja kooskõlastamine.
10.06.2021 Täiendava õppetöö sooritamine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine. Info ja muud küsimused: lõpuaktuse korraldus. 
22.06.2021 Kokkuvõte täiendava õppetöö õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, klassikursuse kordama jätmine. 
27.08.2021 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö aruanne. 2021/2022 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Õppenõukogu 08.06.2021 otsuse 2.4.1 muutmine. Info ja jooksvad küsimused: HTM-i juhised haridus- ja noorteasutustele 2021/22 õppeaasta sügisel, kooli alguse ja õppeaastaga seotud korralduslik info.