Erasmus +


Sõmeru Põhikool osales Erasmus + haridustöötajate õpirändeprojektis nimega "Sõmeru Põhikooli positiivse õpikeskkonna modelleerimine elukestva õppe abil", mille kestus on üks aasta. Sellest võtab osa kolm õpetajat ja koolijuht.

Projekti peamised eesmärgid on:

1) Haridustöötajate üld- ja erialapädevuste täiustamine. Kaasaegse õppeprotsessi olulisteks märksõnadeks on muutunud õpikäsitlus, lõiming ning digitaalne kirjaoskus. Traditsiooniline õpikäsitlus, mis on olnud pigem õpetajakeskne, on muutunud õppijakeskseks õpikäsitluseks ning see seab õpetajatele hoopis uued väljakutsed: eesmärgiks on ärgitada õpilasi olema loovad ja innovatiivsed ning julgustada neid tundidest aktiivselt osa võtma, kasutades selleks kaasaegseid meetodeid ja tehnoloogiaid. Koolijuhtidele seab muutunud õpikäsitlus samuti uusi väljakutseid. On väga oluline olla kursis uusimate teadmiste ja praktikatega, mis võimaldaksid koolijuhtidel arendada koostööd erinevate tasandite vahel, aidata õppeprotsessi paremini modelleerida ning luua tõhusat õpikeskkonda.

2) Digipädevuste arendamine. Maailmas, kus digitaalne kirjaoskus on muutunud lahutamatuks osaks nii meie igapäevaelust kui ka koolielust, peavad õpetajad ennast digipädevuste osas pidevalt täiendama ja arendama, et ajale mitte jalgu jääda. Ka Sõmeru põhikooli arengukava üks eesmärkidest on, et õpilane ja õpetaja oleksid digipädevad ja õppijal oleks võimalus areneda digikeskkonnas selliseks, nagu ta tahab ja suudab. 

3) Uute sidemete loomine kolleegidega teistest Euroopa riikidest, et alustada pikemaajalist rahvusvahelist koostööd. 

4) Elukestva õppe toetamine. Kooli õppeaastapõhine koolitusplaan näeb ette, et iga õpetaja täiendab oma oskusi ja pädevusi regulaarselt. Elukestva õppe tähtsust rõhutavad ka mitmed olulised haridusega seotud dokumendid, sh strateegia Euroopa 2020, strateegia Eesti 2020 ning Eesti elukestva õppe strateegia 2020.

 

Käesoleva projekti raames toimub neli õpirännet:

1) Osalemine kursusel "STUDENT-CENTERED CLASSROOM: TEACHERS AS PROMOTERS OF ACTIVE LEARNING" ("Õpilasekeskne klassiruum: õpetajad kui aktiivõppe edendajad"). 19. - 24. august 2019, Dublin, Iirimaa. Osales klassiõpetaja Kristel Viira.

2) Osalemine kursusel "THERE`S AN APP FOR THAT! EXPLORING THE BEST APPS FOR TEACHING AND STUDENT LEARNING" ("Selle jaoks on olemas äpp! Õpime tundma parimaid äppe, mis on loodud õppimise ja õpetamise jaoks"). 19. - 24. august 2019, Dublin, Iirimaa. Osales inglise keele õpetaja Kadri Mark.

3) Osalemine kursusel "EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING WITH DIGITAL TECHNOLOGY" ("Inglise keele tõhus õpetamine digitaalse tehnoloogia abil"). 23. veeb. - 1. märts 2020, Cardiff, Wales. Osales inglise keele õpetaja Raili Peil.

4) Osalemine kursusel "EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SCHOOL LEADERSHIP" ("Hariduse ja kooli juhtimine"). 3. - 9. mai 2020, Kalamata, Kreeka. Osaleb koolijuht Virge Ong.

Sõmeru Põhikool osales Erasmus + haridustöötajate õpirändeprojektis nimega "Sõmeru Põhikooli positiivse õpikeskkonna modelleerimine elukestva õppe abil", mille kestus on üks aasta. Sellest võtab osa kolm õpetajat ja koolijuht.

Projekti peamised eesmärgid on:

1) Haridustöötajate üld- ja erialapädevuste täiustamine. Kaasaegse õppeprotsessi olulisteks märksõnadeks on muutunud õpikäsitlus, lõiming ning digitaalne kirjaoskus. Traditsiooniline õpikäsitlus, mis on olnud pigem õpetajakeskne, on muutunud õppijakeskseks õpikäsitluseks ning see seab õpetajatele hoopis uued väljakutsed: eesmärgiks on ärgitada õpilasi olema loovad ja innovatiivsed ning julgustada neid tundidest aktiivselt osa võtma, kasutades selleks kaasaegseid meetodeid ja tehnoloogiaid. Koolijuhtidele seab muutunud õpikäsitlus samuti uusi väljakutseid. On väga oluline olla kursis uusimate teadmiste ja praktikatega, mis võimaldaksid koolijuhtidel arendada koostööd erinevate tasandite vahel, aidata õppeprotsessi paremini modelleerida ning luua tõhusat õpikeskkonda.

2) Digipädevuste arendamine. Maailmas, kus digitaalne kirjaoskus on muutunud lahutamatuks osaks nii meie igapäevaelust kui ka koolielust, peavad õpetajad ennast digipädevuste osas pidevalt täiendama ja arendama, et ajale mitte jalgu jääda. Ka Sõmeru põhikooli arengukava üks eesmärkidest on, et õpilane ja õpetaja oleksid digipädevad ja õppijal oleks võimalus areneda digikeskkonnas selliseks, nagu ta tahab ja suudab. 

3) Uute sidemete loomine kolleegidega teistest Euroopa riikidest, et alustada pikemaajalist rahvusvahelist koostööd. 

4) Elukestva õppe toetamine. Kooli õppeaastapõhine koolitusplaan näeb ette, et iga õpetaja täiendab oma oskusi ja pädevusi regulaarselt. Elukestva õppe tähtsust rõhutavad ka mitmed olulised haridusega seotud dokumendid, sh strateegia Euroopa 2020, strateegia Eesti 2020 ning Eesti elukestva õppe strateegia 2020.

 

Käesoleva projekti raames toimub neli õpirännet:

1) Osalemine kursusel "STUDENT-CENTERED CLASSROOM: TEACHERS AS PROMOTERS OF ACTIVE LEARNING" ("Õpilasekeskne klassiruum: õpetajad kui aktiivõppe edendajad"). 19. - 24. august 2019, Dublin, Iirimaa. Osales klassiõpetaja Kristel Viira.

2) Osalemine kursusel "THERE`S AN APP FOR THAT! EXPLORING THE BEST APPS FOR TEACHING AND STUDENT LEARNING" ("Selle jaoks on olemas äpp! Õpime tundma parimaid äppe, mis on loodud õppimise ja õpetamise jaoks"). 19. - 24. august 2019, Dublin, Iirimaa. Osales inglise keele õpetaja Kadri Mark.

3) Osalemine kursusel "EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING WITH DIGITAL TECHNOLOGY" ("Inglise keele tõhus õpetamine digitaalse tehnoloogia abil"). 23. veeb. - 1. märts 2020, Cardiff, Wales. Osales inglise keele õpetaja Raili Peil.

4) Osalemine kursusel "EDUCATIONAL MANAGEMENT AND SCHOOL LEADERSHIP" ("Hariduse ja kooli juhtimine"). 3. - 9. mai 2020, Kalamata, Kreeka. Osaleb koolijuht Virge Ong.