Koolielu

Hoolekogu


Sõmeru Põhikooli hoolekogu koosseis (Rakvere VV 18.12.2019 korraldus nr 510)

 Kaili Õunapuu-Seidelberg  vanemate esindaja, hoolekogu esimees
 Toomas Laos  vanemate esindaja
 Imbi Mänd  vilistlaste esindaja
 Kadri Mark  õppenõukogu esindaja
 Kaida Laks  õpilaste esindaja
 Kaire Hahndorf  kooli toetava organisatsiooni esindaja
 Peep Vassiljev  koolipidaja esindaja

Hoolekogu koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
04.02.2019 Ülevaade koolielust. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine. Kooli kodukorra, sisehindamise korra, õppekava lisa "Õpilaste hindamise kord" muutmine.
13.01.2020 Kooli kodukorra, õppekava üldosa, õppekava lisade "Õpilaste hindamise kord", "Loovtöö koostamise juhend" ja "HEV õpilase arengut toetavate meetmete rakendamine" muutmine. Ülevaade koolielust, kooli 2020.aasta eelarve rõhuasetustest, kooliruumide rendihindadest.
   
   
   
   
   
   
   

 

Sõmeru Põhikooli hoolekogu koosseis (Rakvere VV 18.12.2019 korraldus nr 510)

Hoolekogu koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
04.02.2019 Ülevaade koolielust. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine. Kooli kodukorra, sisehindamise korra, õppekava lisa "Õpilaste hindamise kord" muutmine.
13.01.2020 Kooli kodukorra, õppekava üldosa, õppekava lisade "Õpilaste hindamise kord", "Loovtöö koostamise juhend" ja "HEV õpilase arengut toetavate meetmete rakendamine" muutmine. Ülevaade koolielust, kooli 2020.aasta eelarve rõhuasetustest, kooliruumide rendihindadest.
   
   
   
   
   
   
   

 

 Kaili Õunapuu-Seidelberg  vanemate esindaja, hoolekogu esimees
 Toomas Laos  vanemate esindaja
 Imbi Mänd  vilistlaste esindaja
 Kadri Mark  õppenõukogu esindaja
 Kaida Laks  õpilaste esindaja
 Kaire Hahndorf  kooli toetava organisatsiooni esindaja
 Peep Vassiljev  koolipidaja esindaja