Õppetöö

Värkstuba


Sõmeru Põhikool osaleb Väike-Maarja Gümnaasiumi eestveetavas projektis "Kaasaegse ja teaduspõhise õpikäsituse kujundamine ja rakendamine Lääne-Virumaa koolides ehk Lääne-Viru Värkstuba". Projekti on kaasatud veel 7 maakonna kooli: Kiltsi Põhikool, Simuna Kool, Rakke Kool, Muuga-Laekvere Kool, Ferdinand von Wrangell`i nimeline Roela Lasteaed-Põhikool, Vinni-Pajusti Gümnaasium ja Rakvere Ametikool.

Projekti käigus ehitati Väike-Maarja Gümnaasiumisse kaasaegne õpilabor ehk värkstuba, kus toimuvad erinevad üritused ja õppepäevad.

Aastatel 2018-2023 toimuvad:

  • värkstoas lõimitud õppepäevad, kus loodusained on integreeritud teiste ainevaldkondadega sh digipädevustega;
  • koostööpartnerite ühisüritused, mille käigus leiavad aset teadusvõistlused ja õpilaskonverentsid, käsitletavad teemad on kokku lepitud koostööpartneritega;
  • koolitused koostööparterite loodusainete õpetajatele;
  • õppekavade arendustegevused.

 

2019/2020 aastal osalevad Sõmeru kooli õpilased õppepäevadel Värkstoas:

 

21,.01.2020 9. kl Jõululabor

15.01.2020 7.a ja 7. b kl Munalabor

12.12.2020 7.a ja 7. b kl Jõululabor

10.12.2019 8. kl Jõululabor

16.10.2019 8. kl Kartulilabor

15.10.2019 9. kl Karulilabor

18.09.2019 7.a ka 7.b  kl Kartulilabor

Sõmeru Põhikool osaleb Väike-Maarja Gümnaasiumi eestveetavas projektis "Kaasaegse ja teaduspõhise õpikäsituse kujundamine ja rakendamine Lääne-Virumaa koolides ehk Lääne-Viru Värkstuba". Projekti on kaasatud veel 7 maakonna kooli: Kiltsi Põhikool, Simuna Kool, Rakke Kool, Muuga-Laekvere Kool, Ferdinand von Wrangell`i nimeline Roela Lasteaed-Põhikool, Vinni-Pajusti Gümnaasium ja Rakvere Ametikool.

Projekti käigus ehitati Väike-Maarja Gümnaasiumisse kaasaegne õpilabor ehk värkstuba, kus toimuvad erinevad üritused ja õppepäevad.

Aastatel 2018-2023 toimuvad:

  • värkstoas lõimitud õppepäevad, kus loodusained on integreeritud teiste ainevaldkondadega sh digipädevustega;
  • koostööpartnerite ühisüritused, mille käigus leiavad aset teadusvõistlused ja õpilaskonverentsid, käsitletavad teemad on kokku lepitud koostööpartneritega;
  • koolitused koostööparterite loodusainete õpetajatele;
  • õppekavade arendustegevused.

 

2019/2020 aastal osalevad Sõmeru kooli õpilased õppepäevadel Värkstoas:

 

21,.01.2020 9. kl Jõululabor

15.01.2020 7.a ja 7. b kl Munalabor

12.12.2020 7.a ja 7. b kl Jõululabor

10.12.2019 8. kl Jõululabor

16.10.2019 8. kl Kartulilabor

15.10.2019 9. kl Karulilabor

18.09.2019 7.a ka 7.b  kl Kartulilabor