Uudised

1.klassi vastuvõtmine 2022.a. 03. mai tuuli


1.klassi astujatele oleme planeerinud kooliga tutvumise maikuu lõpupoole. Kuupäevad teatame lasteaeda mai alguses. 

Võtame 1.klassi astujate digiallkirjastatud dokumente vastu e-posti teel kool@someru.edu.ee  või allkirjastatult paberkandjal postiaadressil Kooli 4, Sõmeru 44305, Rakvere vald. Allkirjastatud dokumendid on võimalik panna ka otse kooli postkasti, mis asub söökla ukse kõrval.

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem:

1) kirjaliku taotluse koos lisalehega;

2) lapse sünnitõendi (või koopia);

3) enda isikut tõendava dokumendi (või koopia);

4) lapse tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte sellest; (Kui perearst on Sõmeru Tervisekeskuse, siis pole vaja tuua.)

5) 1 foto õpilaspiletile;

6) koolivalmiduse kaardi.  

Punktis 1 nimetatud taotluse vorm ja selle lisaleht on leitavad kooli kodulehelt: Dokumendid → Õpilastega seotud → Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord  → valida Taotlus. 

Taotlusi koos lisalehega ootame 20.maiks 2022.a.

Punktides 2 – 6 nimetatud dokumendid ja foto võib tuua ka hiljem.

Lisainfo telefonil 3220647 või 5551 0190.

1.klassi astujatele oleme planeerinud kooliga tutvumise maikuu lõpupoole. Kuupäevad teatame lasteaeda mai alguses. 

Võtame 1.klassi astujate digiallkirjastatud dokumente vastu e-posti teel kool@someru.edu.ee  või allkirjastatult paberkandjal postiaadressil Kooli 4, Sõmeru 44305, Rakvere vald. Allkirjastatud dokumendid on võimalik panna ka otse kooli postkasti, mis asub söökla ukse kõrval.

Kooli vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem:

1) kirjaliku taotluse koos lisalehega;

2) lapse sünnitõendi (või koopia);

3) enda isikut tõendava dokumendi (või koopia);

4) lapse tervisekaardi või kinnitatud väljavõtte sellest; (Kui perearst on Sõmeru Tervisekeskuse, siis pole vaja tuua.)

5) 1 foto õpilaspiletile;

6) koolivalmiduse kaardi.  

Punktis 1 nimetatud taotluse vorm ja selle lisaleht on leitavad kooli kodulehelt: Dokumendid → Õpilastega seotud → Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja kord  → valida Taotlus. 

Taotlusi koos lisalehega ootame 20.maiks 2022.a.

Punktides 2 – 6 nimetatud dokumendid ja foto võib tuua ka hiljem.

Lisainfo telefonil 3220647 või 5551 0190.