Uudised

Sõbrapäeva kaartide konkurss 03. veebruar tuuli


Ettevõtlikud neljandikud kutsuvad kõiki SÕBRAPÄEVAKS KAARTE meisterdama.
Kirjuta kaardi tagumisele küljele oma nimi ja klass ning too kaart hiljemalt 8.veebruariks ruumi 101.
OSALE KINDLASTI!
Parimatele autasud!

Ettevõtlikud neljandikud kutsuvad kõiki SÕBRAPÄEVAKS KAARTE meisterdama.
Kirjuta kaardi tagumisele küljele oma nimi ja klass ning too kaart hiljemalt 8.veebruariks ruumi 101.
OSALE KINDLASTI!
Parimatele autasud!