Õppetöö

Värkstuba


Sõmeru Põhikool osaleb Väike-Maarja Gümnaasiumi eestveetavas projektis "Kaasaegse ja teaduspõhise õpikäsituse kujundamine ja rakendamine Lääne-Virumaa koolides ehk Lääne-Viru Värkstuba". Projekti on kaasatud veel 7 maakonna kooli: Kiltsi Põhikool, Simuna Kool, Rakke Kool, Muuga-Laekvere Kool, Ferdinand von Wrangell`i nimeline Roela Lasteaed-Põhikool, Vinni-Pajusti Gümnaasium ja Rakvere Ametikool.

Projekti käigus ehitati Väike-Maarja Gümnaasiumisse kaasaegne õpilabor ehk värkstuba, kus toimuvad erinevad üritused ja õppepäevad.

Aastatel 2018-2023 toimuvad:

  • värkstoas lõimitud õppepäevad, kus loodusained on integreeritud teiste ainevaldkondadega sh digipädevustega;
  • koostööpartnerite ühisüritused, mille käigus leiavad aset teadusvõistlused ja õpilaskonverentsid, käsitletavad teemad on kokku lepitud koostööpartneritega;
  • koolitused koostööparterite loodusainete õpetajatele;
  • õppekavade arendustegevused.

2021/2022 õppeaastal osalevad Sõmeru kooli õpilased õppepäevadel Värkstoas:

16.09.2021  9.klass Paelabor

20.09.2021 8. klass Paelabor

28.09.2021 4. klass labor "Hans ja Grete"

29.09.2021 8. klass Pärmilabor

30.09.2021 7. klass Pärmilabor

01.10.2021 9. klass Pärmilabor

2020/2021 õppeaastal osalevad Sõmeru kooli õpilased õppepäevadel Värkstoas:

07.09.2020  5.a kl labor "Hans ja Grete"

08.09.2020  5.b kl  labor "Hans ja Grete"

18.09.2020  5.a kl Toidulabor

21.09.2020  4.a ja 4.b kl  labor "Hans ja Grete"

25.09.2020  5.b kl Toidulabor

02.10.2020  7. kl Toidulabor

14.10.2020  6.kl Toidulabor

28.10.2020  4.a ja 4.b kl Toidulabor

30.11.2020   8.kl Toidulabor

02.12.2020   9.kl Toidulabor

 

2019/2020 õppeaastal osalevad Sõmeru kooli õpilased õppepäevadel Värkstoas:

21.01.2020 9. kl Jõululabor

15.01.2020 7.a ja 7. b kl Munalabor

12.12.2020 7.a ja 7. b kl Jõululabor

10.12.2019 8. kl Jõululabor

16.10.2019 8. kl Kartulilabor

15.10.2019 9. kl Karulilabor

18.09.2019 7.a ka 7.b  kl Kartulilabor

Sõmeru Põhikool osaleb Väike-Maarja Gümnaasiumi eestveetavas projektis "Kaasaegse ja teaduspõhise õpikäsituse kujundamine ja rakendamine Lääne-Virumaa koolides ehk Lääne-Viru Värkstuba". Projekti on kaasatud veel 7 maakonna kooli: Kiltsi Põhikool, Simuna Kool, Rakke Kool, Muuga-Laekvere Kool, Ferdinand von Wrangell`i nimeline Roela Lasteaed-Põhikool, Vinni-Pajusti Gümnaasium ja Rakvere Ametikool.

Projekti käigus ehitati Väike-Maarja Gümnaasiumisse kaasaegne õpilabor ehk värkstuba, kus toimuvad erinevad üritused ja õppepäevad.

Aastatel 2018-2023 toimuvad:

  • värkstoas lõimitud õppepäevad, kus loodusained on integreeritud teiste ainevaldkondadega sh digipädevustega;
  • koostööpartnerite ühisüritused, mille käigus leiavad aset teadusvõistlused ja õpilaskonverentsid, käsitletavad teemad on kokku lepitud koostööpartneritega;
  • koolitused koostööparterite loodusainete õpetajatele;
  • õppekavade arendustegevused.

2021/2022 õppeaastal osalevad Sõmeru kooli õpilased õppepäevadel Värkstoas:

16.09.2021  9.klass Paelabor

20.09.2021 8. klass Paelabor

28.09.2021 4. klass labor "Hans ja Grete"

29.09.2021 8. klass Pärmilabor

30.09.2021 7. klass Pärmilabor

01.10.2021 9. klass Pärmilabor

2020/2021 õppeaastal osalevad Sõmeru kooli õpilased õppepäevadel Värkstoas:

07.09.2020  5.a kl labor "Hans ja Grete"

08.09.2020  5.b kl  labor "Hans ja Grete"

18.09.2020  5.a kl Toidulabor

21.09.2020  4.a ja 4.b kl  labor "Hans ja Grete"

25.09.2020  5.b kl Toidulabor

02.10.2020  7. kl Toidulabor

14.10.2020  6.kl Toidulabor

28.10.2020  4.a ja 4.b kl Toidulabor

30.11.2020   8.kl Toidulabor

02.12.2020   9.kl Toidulabor

 

2019/2020 õppeaastal osalevad Sõmeru kooli õpilased õppepäevadel Värkstoas:

21.01.2020 9. kl Jõululabor

15.01.2020 7.a ja 7. b kl Munalabor

12.12.2020 7.a ja 7. b kl Jõululabor

10.12.2019 8. kl Jõululabor

16.10.2019 8. kl Kartulilabor

15.10.2019 9. kl Karulilabor

18.09.2019 7.a ka 7.b  kl Kartulilabor