Õppetöö

VR-prillid


Sõmeru Põhikool sai toetust voorus “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid”, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond koos Euroopa Liiduga. Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. Toetuse andmise tulemusel mitmekesistatakse õpet alus-, üldhariduse- ja kutsehariduse valdkonnas IT õppevahendite soetamisega.

Projektile antakse toetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Sõmeru Põhikool sai toetust summas 13 000€, et soetada koolile 24 paari ClassVR virtuaalreaalsusprille, millega toetada õpilasi õppimisel ning mitmekesistada ainetunde. Lisaks aitavad virtuaalreaalsusprillid rikastada tundi ning visualiseerida tunni teemasid.

ClassVR prille saab kasutada kõikides kooliastmetes ning annab võimaluse lõimida erinevaid aineid. Suuremat kasutust leiavad ClassVR virtuaalreaalsusprillid II ja III kooliastmes visualiseerimise ja õppimise eesmärgil.

Rohkem infot leiab projekti kodulehelt.

Sõmeru Põhikool sai toetust voorus “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid”, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond koos Euroopa Liiduga. Toetuse andmise eesmärk toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist nii muutuva õpikäsituse rakendamisel, õpilaste digipädevuse arendamisel, õpetajate erialaste digioskuste arendamisel kui ka õppe kujundamisel töömaailma vajadusele vastavaks. Toetuse andmise tulemusel mitmekesistatakse õpet alus-, üldhariduse- ja kutsehariduse valdkonnas IT õppevahendite soetamisega.

Projektile antakse toetust kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Sõmeru Põhikool sai toetust summas 13 000€, et soetada koolile 24 paari ClassVR virtuaalreaalsusprille, millega toetada õpilasi õppimisel ning mitmekesistada ainetunde. Lisaks aitavad virtuaalreaalsusprillid rikastada tundi ning visualiseerida tunni teemasid.

ClassVR prille saab kasutada kõikides kooliastmetes ning annab võimaluse lõimida erinevaid aineid. Suuremat kasutust leiavad ClassVR virtuaalreaalsusprillid II ja III kooliastmes visualiseerimise ja õppimise eesmärgil.

Rohkem infot leiab projekti kodulehelt.