Kool
   Teated ja päevakava
   Koolist
   Koolipere
   Kiidame!
   Hoolekogu
   Dokumendid
   Küsitlused
   Projektid
   Galerii
   Kasulikud lingid
   Vabad ametikohad
Õpilasele
Lapsevanemale
 
Õnnitleme
Homme
 Markus Heinpaju
Ülehomme
 Jekaterina Bolonenkova
 
Serverit teenindab EENet
 

Tutvustus

Sõmeru Põhikool asub Lääne - Virumaal Sõmeru alevikus Tallinn - Narva maantee sajandal kilomeetril. Selleks, et päriselt koolimajja sattuda, tuleb pöörata Sõmeru teeristist Rakvere poole ning umbes kilomeetri pärast vasakule. Rakvere linn asub meist ainult 4 km kaugusel. Rõõmsates sinikollastes toonides koolimaja paistab juba eemalt silma ning lausa kutsub enda sisse astuma.  Sõmeru vald on läbi aastate õpikeskkonna parendamisse investeerinud mitmeid miljoneid.
2004 - renoveeriti valgustussüstem ning remonditi õpilaste tualettruumid;
2005 - renoveeriti küttesüsteem, vahetati välja aknad ja välisuksed, ehitati ventilatsioonisüsteem ning koolihoone soojustati.
2006 - renoveeriti õppekorpuse II ja III korrus, söökla ja köök. 
2007 - renoveeriti õppekorpuse I korrus ja spordisaal
 
2008 - renoveeriti kooli aula. Välis- ja sisekujunduse kõik värvilahendused andis arhitekt Indrek Oll.
 
Tänane Sõmeru Põhikooli hoone on valminud 1988. aastal 540 õpilasele. Seni on suurim õpilaste arv olnud 313 1998.aastal ja vähim 155 1981.aastal. Riikliku õppekava alusel õpetatakse kõiki ettenähtud õppeaineid, lisaks veel informaatikat, ettevõtlusõpetust, karjääriõpetust ning alates 2. klassist süvendatult inglise keelt.

Ajalugu

Kool läbi aegade

Esimene teade kooli asutamisest Sõmerule pärineb 19. sajandi algusest. Rakvere kihelkonna pastori A.N. Winkleri aruandes Eestimaa Evangeelse Luteriusu Kiriku Konsistooriumile 8. detsembrist 1801 on muuhulgas öeldud: "Talurahvakoole on kolm: Rakvere, Uhtna ja Sõmeru mõisa piirkonnas. Viimase olen ma neil päevil mõisaga kokkuleppel asutanud, enne olen ma leidnud, et Sõmeru piirkonnas on vanemad oma laste harimisel väga hooletud olnud."
Eelpool nimetatud Eesti Ajalooarhiivi dokumendi koopia läkitas koolile 1999.a. märtsis tuntud kooliajaloo uurija professor Lembit Andresen, kes eelnevalt oli tutvunud meie kooli ajaloo raamatuga "Aluvere kool 1863-1998". Üriku alusel sai kool 62 aastat vanemaks ning ühtlasi kinnitust, et kooliharidust anti Sõmerul juba aastast 1801.
Millise hoone katuse alla lapsed kogunesid või kes olid koolmeistrid 62 aasta jooksul, on esialgu teadmata. Samuti ei ole teada, millist nime kool kandis.

Kool on asunud Aluveres 125 aastat, alates 1988.aastast Sõmerul. Aegade jooksul on kooli nime muudetud vastavate täiendustega 11 korda. 1980. aastatel valminud uue koolihoone projektdokumentatsiooni järgi pidanuks kool kandma Sõmeru kooli nime. Maja valmis 1988. aastal ning kool kandis veel 18 aastat Aluvere Põhikooli nime, kuni 1. septembril 2006. a. taastati Sõmeru Vallavolikogu otsusega kooli ajalooline ja asukohajärgne nimi.


1863 Bauerscule unter Neu-Sommerhusen im Dorfe Allofer
19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul Sõmeru Vallakool
1919-1933 Aluvere Algkool
1933-1945 Aluvere 6-klassiline Algkool
1945-1946 Aluvere Mittetäielik Keskkool
1946-1952 Aluvere 7-klassiline Kool
1952-1962 Aluvere 7-aastane Kool
1962-1988 Aluvere 8-klassiline Kool
1988-1991 Aluvere 9.klassiline Kool
1991-2006 Aluvere Põhikool
2006-        Sõmeru Põhikool 


Sõmeru koolijuhid alates 1863. aastast

1863-1870 Hans Vilberg
1870-1871 Aleksander Friedrich Raudkep
1871-1891 Juhan Leichter
1891-1898 Jüri Schellbach
1898-1909 Julius Aleksander Rehberg-Reepärg
1909-1918 August Sein
1918-1924 Hindrek Lang
1924-1925 Berta Klad
1925-1926 Anna Suits
1926-1929 Johannes Viks
1929-1938 Ernst Schwarzberg-Saluveer
1931-1932 Villem Raam (asendas E.Schwarzbergi kaitseväes teenimise ajal)
1938-1940 Ants Tammaru
1940-1941 Erich Tamvere
1941-1942 Amanda Saluveer
1942-1950 Karl Viilip
1950-1955 Hilda Kozina
1955-1961 Endel Kiili
1961-1981 Jaan Vassar
1981-1982 Enn Neito
1982-1987 Eldor Luhaväli
1987-1995 Viive Välimets
1995-2003 Johan Utt
2003-2005 Andy Tilk
2005-        Virge Ong 
 
 
2006 Sõmeru Põhikool, reg. nr 75013664 , Kooli 4, 44305 Sõmeru, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa, tel: 3220647; 55510190, e-post: koolsomeru.edu.ee