Järelevalve


Teenistuslikku järelevalvet teostab Rakvere Vallavalitsus
Kooli 2 Sõmeru alevik,
44305 Lääne-Virumaa,
Tel: +372 329 5944
vallavalitsus@rakverevald.ee

Riiklikku järelevalvet kooli tegevuse üle teostab Haridus ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
Telefon:  735 0222
e-post: hm@hm.ee
www.hm.ee

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab Ida Päästekeskus
Lai 7
30328 Kohtla-Järve
Telefon: 339 1900,
e-post: ida@rescue.ee www.iepk.ee

Riiklikku järelvalvet koolitervishoiuteenuse osutamise üle ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise ja hügieeninõuete täitmise üle teostab Terviseameti Ida regionaalosakonna Lääne-Virumaa esindus
L. Koidula 18a
44308 Rakvere
telefon 325 4158

Riiklikku järelvalvet töösuhteid reguleerivate õigusaktide üle teostab Tööinspektsioon
Koidula 18a
44308, Rakvere
Telefon: 324 2037
www.ti.ee

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega

tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

Avaliku teabe kohta saab täpsemat infot kooli direktorilt.

 

Teenistuslikku järelevalvet teostab Rakvere Vallavalitsus
Kooli 2 Sõmeru alevik,
44305 Lääne-Virumaa,
Tel: +372 329 5944
vallavalitsus@rakverevald.ee

Riiklikku järelevalvet kooli tegevuse üle teostab Haridus ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
Telefon:  735 0222
e-post: hm@hm.ee
www.hm.ee

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab Ida Päästekeskus
Lai 7
30328 Kohtla-Järve
Telefon: 339 1900,
e-post: ida@rescue.ee www.iepk.ee

Riiklikku järelvalvet koolitervishoiuteenuse osutamise üle ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise ja hügieeninõuete täitmise üle teostab Terviseameti Ida regionaalosakonna Lääne-Virumaa esindus
L. Koidula 18a
44308 Rakvere
telefon 325 4158

Riiklikku järelvalvet töösuhteid reguleerivate õigusaktide üle teostab Tööinspektsioon
Koidula 18a
44308, Rakvere
Telefon: 324 2037
www.ti.ee

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega

tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

Avaliku teabe kohta saab täpsemat infot kooli direktorilt.