Uudised

Alates 11. jaanuarist taastub kontaktõpe 07. jaanuar tuuli


Vabariigi Valitsuse otsusega taastub 11. jaanuarist taastub täismahus kontaktõpe üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides(välja arvatud Harjumaal ja Ida-Virumaal). Teistes tegevustes (huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sport) tohib sisetingimustes osaleda kuni 10 inimest koos juhendaja või treeneriga, ruumi võib täita kuni poole ulatuses. Välitingimustes võib osaleda kuni 24 inimest koos juhendaja või treeneriga.

Järgida tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti juhiseid.

Vabariigi Valitsuse otsusega taastub 11. jaanuarist taastub täismahus kontaktõpe üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides(välja arvatud Harjumaal ja Ida-Virumaal). Teistes tegevustes (huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sport) tohib sisetingimustes osaleda kuni 10 inimest koos juhendaja või treeneriga, ruumi võib täita kuni poole ulatuses. Välitingimustes võib osaleda kuni 24 inimest koos juhendaja või treeneriga.

Järgida tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti juhiseid.