Uudised

Õppekorraldus märtsis (muudetud) 02. märts tuuli


Vabariigi Valitsus otsustas, et peale vaheaega 1. - 28.märtsini on 5. - 9.kl. õpilased distantsõppel.
Kooli tulevad 1. - 4.kl. õpilased ja HEV õpilased.
Lisaks on lubatud korraldada konsultatsioone (kontaktset abi õppimisel) väiksemates gruppides.
Kooli huviringid 1. - 4.klassini oma kooli õpilastele võivad toimuda.

Tunnid toimuvad tunniplaani järgi. Õppetöö paremaks sujumiseks on õpilastel kohustus jälgida Stuudiumi tundide sissekandeid ja sõnumeid ning osaleda õpetajate määratud videotundides. Kehalise kasvatuse tundide (suusatunnid) toimumise kohta anname täpsema info vaheaja jooksul.

NB! Pidasime vajalikuks kutsuda kontaktõppesse need 5. - 9.kl. õpiraskustega õpilased, kellel on probleeme distantsõppes osalemisega ja/või õppeülesannete täitmisega.
Klassijuhatajad annavad kooli kutsumisest vaheaja jooksul neile õpilastele teada.
Koolis olevaid õpilasi toitlustatakse koolis.

Vabariigi Valitsus otsustas, et peale vaheaega 1. - 28.märtsini on 5. - 9.kl. õpilased distantsõppel.
Kooli tulevad 1. - 4.kl. õpilased ja HEV õpilased.
Lisaks on lubatud korraldada konsultatsioone (kontaktset abi õppimisel) väiksemates gruppides.
Kooli huviringid 1. - 4.klassini oma kooli õpilastele võivad toimuda.

Tunnid toimuvad tunniplaani järgi. Õppetöö paremaks sujumiseks on õpilastel kohustus jälgida Stuudiumi tundide sissekandeid ja sõnumeid ning osaleda õpetajate määratud videotundides. Kehalise kasvatuse tundide (suusatunnid) toimumise kohta anname täpsema info vaheaja jooksul.

NB! Pidasime vajalikuks kutsuda kontaktõppesse need 5. - 9.kl. õpiraskustega õpilased, kellel on probleeme distantsõppes osalemisega ja/või õppeülesannete täitmisega.
Klassijuhatajad annavad kooli kutsumisest vaheaja jooksul neile õpilastele teada.
Koolis olevaid õpilasi toitlustatakse koolis.