Ajalugu


Kool läbi aegade

Esimene teade kooli asutamisest Sõmerule pärineb 19. sajandi algusest. Rakvere kihelkonna pastori A.N. Winkleri aruandes Eestimaa Evangeelse Luteriusu Kiriku Konsistooriumile 8. detsembrist 1801 on muuhulgas öeldud: "Talurahvakoole on kolm: Rakvere, Uhtna ja Sõmeru mõisa piirkonnas. Viimase olen ma neil päevil mõisaga kokkuleppel asutanud, enne olen ma leidnud, et Sõmeru piirkonnas on vanemad oma laste harimisel väga hooletud olnud."

Eelpool nimetatud Eesti Ajalooarhiivi dokumendi koopia läkitas koolile 1999.a. märtsis tuntud kooliajaloo uurija professor Lembit Andresen, kes eelnevalt oli tutvunud meie kooli ajaloo raamatuga "Aluvere kool 1863-1998". Üriku alusel sai kool 62 aastat vanemaks ning ühtlasi kinnitust, et kooliharidust anti Sõmerul juba aastast 1801.

Millise hoone katuse alla lapsed kogunesid või kes olid koolmeistrid 62 aasta jooksul, on esialgu teadmata. Samuti ei ole teada, millist nime kool kandis.

Kool on asunud Aluveres 125 aastat, alates 1988.aastast Sõmerul. Aegade jooksul on kooli nime muudetud vastavate täiendustega 11 korda. 1980. aastatel valminud uue koolihoone projektdokumentatsiooni järgi pidanuks kool kandma Sõmeru kooli nime. Maja valmis 1988. aastal ning kool kandis veel 18 aastat Aluvere Põhikooli nime, kuni 1. septembril 2006. a. taastati Sõmeru Vallavolikogu otsusega kooli ajalooline ja asukohajärgne nimi.

 

1863 Bauerscule unter Neu-Sommerhusen im Dorfe Allofer

19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul Sõmeru Vallakool

1919-1933 Aluvere Algkool

1933-1945 Aluvere 6-klassiline Algkool

1945-1946 Aluvere Mittetäielik Keskkool

1946-1952 Aluvere 7-klassiline Kool

1952-1962 Aluvere 7-aastane Kool

1962-1988 Aluvere 8-klassiline Kool

1988-1991 Aluvere 9.klassiline Kool

1991-2006 Aluvere Põhikool

2006-        Sõmeru Põhikool

Kool läbi aegade

Esimene teade kooli asutamisest Sõmerule pärineb 19. sajandi algusest. Rakvere kihelkonna pastori A.N. Winkleri aruandes Eestimaa Evangeelse Luteriusu Kiriku Konsistooriumile 8. detsembrist 1801 on muuhulgas öeldud: "Talurahvakoole on kolm: Rakvere, Uhtna ja Sõmeru mõisa piirkonnas. Viimase olen ma neil päevil mõisaga kokkuleppel asutanud, enne olen ma leidnud, et Sõmeru piirkonnas on vanemad oma laste harimisel väga hooletud olnud."

Eelpool nimetatud Eesti Ajalooarhiivi dokumendi koopia läkitas koolile 1999.a. märtsis tuntud kooliajaloo uurija professor Lembit Andresen, kes eelnevalt oli tutvunud meie kooli ajaloo raamatuga "Aluvere kool 1863-1998". Üriku alusel sai kool 62 aastat vanemaks ning ühtlasi kinnitust, et kooliharidust anti Sõmerul juba aastast 1801.

Millise hoone katuse alla lapsed kogunesid või kes olid koolmeistrid 62 aasta jooksul, on esialgu teadmata. Samuti ei ole teada, millist nime kool kandis.

Kool on asunud Aluveres 125 aastat, alates 1988.aastast Sõmerul. Aegade jooksul on kooli nime muudetud vastavate täiendustega 11 korda. 1980. aastatel valminud uue koolihoone projektdokumentatsiooni järgi pidanuks kool kandma Sõmeru kooli nime. Maja valmis 1988. aastal ning kool kandis veel 18 aastat Aluvere Põhikooli nime, kuni 1. septembril 2006. a. taastati Sõmeru Vallavolikogu otsusega kooli ajalooline ja asukohajärgne nimi.

 

1863 Bauerscule unter Neu-Sommerhusen im Dorfe Allofer

19. sajandi lõpul, 20. sajandi algul Sõmeru Vallakool

1919-1933 Aluvere Algkool

1933-1945 Aluvere 6-klassiline Algkool

1945-1946 Aluvere Mittetäielik Keskkool

1946-1952 Aluvere 7-klassiline Kool

1952-1962 Aluvere 7-aastane Kool

1962-1988 Aluvere 8-klassiline Kool

1988-1991 Aluvere 9.klassiline Kool

1991-2006 Aluvere Põhikool

2006-        Sõmeru Põhikool